Prečo potrebujete na stavbe stavebný dozor

Pri stavbe domu na každého čaká množstvo výdavkov, preto je namieste premýšľať, kde sa dá niečo ušetriť. Mnohí investori sa snažia minúť menej na stavebný dozor. Viete, prečo sa takého šetrenie nakoniec nemusí vyplatiť?

Čo je úlohou stavebného dozoru

Úloha stavebného dozoru vyplýva už zo samotného jeho názvu. Je ňou dohliadať na všetky úkony, ktoré sú potrebné pri realizácii stavby. Stavebný dozor vás môže upozorniť na prípadné vady či nedorobky. Dohliada tiež na to, aby boli použité správne technologické postupy a vhodné stavebné materiály. Jeho úlohou je sledovať stavebný denník a kontrolovať, či sú dodržané zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov. Stavebný dozor kontroluje aj súlad s projektom stavby a dodržanie podmienok stavebného povolenia či súvisiacich zákonov. Kontroluje tiež uloženie stavebných strojov a materiálu. 

Stavebný dozor — mať či nemať?

Kvalitný stavebný dozor zabezpečí, že bude stavba realizovaná kvalitne. Ak zistí pri výkone kontroly prítomnosť nedostatkov alebo nedorobkov, zabezpečí ich odstránenie. Ak to nie je možné, oznámi to stavebnému úradu. Včasné odhalenie prípadných chýb zabráni zdržaniam a oddialeniu termínu dokončenia stavby a v konečnom dôsledku šetrí aj vaše finančné prostriedky. Ak by chyby odstránené neboli, dodatočné náklady by boli vyššie.

Koho vybrať?

Túto úlohu môže vykonávať len oprávnená osoba, ktorý je zapísaná v registri stavebného dozoru, ktorý je vedený Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Okrem toho musí spĺňať aj iné zákonom predpísané podmienky, ako sú skúsenosti v stavebnej oblasti a zloženie skúšok.

Niektoré stavebné firmy ponúkajú svoj vlastný stavebný dozor. Ak si však chcete byť istí, že získate naozaj nestranný pohľad, najmite si niekoho iného. Tipy na vhodné osoby vám môžu poskytnúť napríklad vaši známi alebo si vyhľadajte kladné referencie na internete. Pre tým, ako urobíte konečné rozhodnutie, môžete požiadať stavebný úrad, aby vám poskytol zoznam stavieb, na ktorých vybraný človek už dohľad vykonával.

Nestačí si vybaviť len pečiatku?

Zákon sa dá v tomto prípade tak trochu obísť a stavebný dozor vám len poskytne svoju pečiatku. Na stavbe sa však vôbec neukáže. Výhodou tohto riešenia je len finančná úspora za služby stavebného dozoru. V konečnom dôsledku však kvôli včas neodhaleným chybám môžete zaplatiť viac.

Skúsený stavebný dozor, za ktorý riadne zaplatíte, bude kontrolovať každú etapu stavby aj kvalitu odvedenej práce. Dohliada na každý krok už od vytýčenia stavby až po jej odovzdanie do užívania. Vy sa tak budete môcť naozaj spoľahnúť na to, že nič nebolo zanedbané a počas užívania domu na vás nečakajú žiadne nepríjemné prekvapenia.

admin

Webstránka:

www.bungalovnakluc.com

Telefón:

0911 776 232

Emailová adres:

info@bungalovnakluc.com