Ako vykopať základy domu

Pokiaľ ste stavbu domu zverili do rúk stavebnej firmy, základy spravia odborníci. Ak však chcete mať aspoň základný prehľad, alebo ste sa do stavby pustili svojpomocne, nasledujúci článok vám určite pomôže.

Projekt a zameranie

Projekt základov je súčasťou projektovej dokumentácie rodinného domu. Z neho by mal byť zrejmý spôsob zakladania, hĺbka základov aj materiál vrátane izolácie základov. Cez základy prechádzajú aj siete, najčastejšie voda, plyn a elektrina, k čomu potrebujete mať tiež projekt inžinierskych sietí.  Projektovú dokumentáciu je potrebné dodržať, v opačnom prípade by mohlo prísť k nerovnomernému sadaniu základov a tým celej stavby, praskaniu základov alebo iným chybám. Pred spracovaním projektu základov sa odporúča spraviť inžiniersko - geologický prieskum, aby bolo možné navrhnúť ich podľa konkrétnych podmienok na pozemku. Okrem toho by mal pozemok zamerať geodet a spraviť aj vytýčenie stavby.

Zemné práce  

Zemné práce zahŕňajú odhrnutie ornice, teda asi 20 - 30 cm vrchnej vrstvy pôdy a následné výkopy samotných základov. Keďže základy sa robia do nezamŕzajúcej hĺbky, čo je v našich klimatických pomeroch asi 80 cm, musíte počítať s pomerne veľkým objemom vykopanej zeminy, ktorá sa bude musieť aspoň dočasne umiestniť na pozemku. Najlepšie a najjednoduchšie je využiť ju neskôr pri terénnych úpravách pozemku. Druhou možnosťou je odviesť ju na skládku zeminy. Budete ale musieť zaplatiť za uskladnenie na skládke a za odvoz nákladným autom.

Realizácia základov

Na výkopové práce si objednajte bager, s ktorým vám podľa vytýčenia stavby bagrista vyhĺbi základy. Do základov je potrebné umiestniť chráničku na vodovodné potrubie a kanalizáciu, a tiež hromozvod a PEN kábel. S tým vám pomôžu elektrikári a vodári. Chráničky musia byť, samozrejme, uložené v nezamŕzajúcej hĺbke. Jama sa potom zadební doskami a na dno jamy sa odporúča nasypať aj štrková drenážna vrstva. Potom už je možné vyliať základy betónom. Ak je to potrebné, používa sa tiež oceľová výstuž. Samozrejme je potrebné myslieť aj na hydroizoláciu základov a odvádzanie dažďových vôd, aby sa základy nepodmáčali.   

admin

Webstránka:

www.bungalovnakluc.com

Telefón:

0911 776 232

Emailová adres:

info@bungalovnakluc.com